Praktyki czy szkoła
Tak rozmyślając nad tym akapitem Praktyki czy szkoła , co