Praktyki czy szkoła
Tak rozmyślając nad tym akapitem Praktyki czy szkoła , co
Pozwól innym
Pozwól innym wieść małe życie, ale nie sobie.Pozwól innym kłócić